TERKINI
PERMOHONAN SIJIL TAMAT KOKURIKULUM SECARA ATAS TALIAN 


PERKHIDMATAN

PERTUKARAN KURSUS

Proses ini boleh dibuat dalam masa 14 hari dari tarikh mula kuliah.

PENGECUALIAN KREDIT

Kelayakan berdasarkan kriteria. (Pekeliling TNCHEA  Bil. 4/2014 bertarikh 6 Mac 2014 adalah dirujuk).

SIJIL TAMAT KOKURIKULUM

Pelajar yang telah berjaya menamatkan 3 kredit kursus kokurikulum layak untuk memohon.

INFRASTRUKTUR

Kemudahan padang kawad dan litar rempuh halangan.

BRASS BAND

Pasukan Perkusi dan Pancaragam UiTM Perlis mengiringi perbarisan istiadat dan majlis keraian.


HUBUNGI KAMI

Hubungi Kami


Pegawai & Staf :

  • Ketua Unit Kokurikulum  :  04-988 2596
  • Penolong Pegawai Kokurikulum : 04-988 2407
  • Pembantu Kokurikulum Kanan  :  04-988 2427
  • Pejabat Am :  04-988 2363

Alamat :

Unit Kokurikulum
Bahagaian Hal Ehwal Pelajar
Universiti Teknologi MARA Cawangan Perlis
Kampus Arau, 02600 Arau Perlis